ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ WORK FROM HOME

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
สร้าง QR-CODE

สพป.ตราด
Smart Area สพป.ตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Programer :: Supasit Pitayasak :: DLICT CPM3 & Sumphan Phanphim :: DLICT NKI2