ทะเบียนโรงเรียน สพป.ตราด
วัดทองธรรมชาติ
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก23010100
PERCODE 6 หลัก150109
กระทรวง 10 หลัก1023150109
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทองธรรมชาติ
ชื่อ (อังกฤษ)WatTongThamMaChat
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านคลองใหญ่
ตำบลคลองใหญ่
อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0815775409
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.20195323
Longitude
102.3379805

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน