4,218

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน88921.08%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3809.01%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3518.32%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.82%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1513.58%
คณะกรรมการ1493.53%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1463.46%
ผลสอบ O-Net1132.68%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.49%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง972.30%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ972.30%
ตารางจำแนก.เพศ932.20%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง902.13%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน882.09%
โครงการในโรงเรียน872.06%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.85%
แนวโน้ม จำนวน นร.741.75%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น721.71%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ721.71%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ641.52%
รายงานบริหารงบประมาณ621.47%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ541.28%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง541.28%
นร.จำแนกตามอายุ531.26%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา511.21%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา471.11%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน431.02%
ผลสอบ NT410.97%
บุคลากรเกษียณอายุ380.90%
นร.จำแนกตามความพิการ360.85%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส270.64%
นร.จำแนกตามสัญชาติ260.62%
ผลสอบ RT250.59%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.55%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.55%
ตรวจผลการเรียน นร.220.52%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.38%
นร.จำแนกตามศาสนา150.36%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง130.31%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.130.31%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ100.24%