สพป.ตราด.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
230100031500191023150019 วัดตะกางตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 242756----9981211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100051500081023150008 คลองขวางท่ากุ่มเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 8742378753--39915278ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
230100061500101023150010 บ้านทุ่งไก่ดักท่ากุ่มเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 283666----949103ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100071500131023150013 วัดวรุณดิตถารามท่ากุ่มเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 4421977723--313122619ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
230100091500091023150009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)ท่าพริกเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 5721756623--294112716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
230100101500141023150014 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)เนินทรายเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 243756----999113ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100111500391023150039 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)เนินทรายเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 4021156----15581911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100121500401023150040 บ้านไร่ป่าเนินทรายเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 272966----1238154ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100131500281023150028 อนุบาลตราดบางพระเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 341121,48843----1,829553372ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
230100141500291023150029 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)วังกระแจะเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 3221196----1518199ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100151500301023150030 บ้านท่าประดู่วังกระแจะเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 252776----1028139ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100161500311023150031 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)วังกระแจะเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 71530412----375172212ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
230100181500331023150033 บ้านสวนในวังกระแจะเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 142506----64887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100191500341023150034 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100วังกระแจะเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 2021076----1278166ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100201500351023150035 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)วังกระแจะเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 262776373--14011135ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230100211500061023150006 วัดแหลมหินหนองคันทรงเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 172676513--135111212ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230100221500041023150004 วัดหนองคันทรงหนองคันทรงเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 193616----80996ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100231500261023150026 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)หนองเสม็ดเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 5031886----23892610ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100241500251023150025 วัดสุวรรณมงคลหนองเสม็ดเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 193856----1049128ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100251500241023150024 วัดไทรทองหนองโสนเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 3921546----19382411ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100281500051023150005 วัดห้วงน้ำขาวห้วงน้ำขาวเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 3321006----1338173ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100291500021023150002 บ้านเปร็ดในห้วงน้ำขาวเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 183426----60973ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100301500361023150036 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)ห้วยแร้งเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 9242186903--400133117ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
230100311500371023150037 บ้านบางปรงห้วยแร้งเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 413566----979115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100331500411023150041 วัดคลองขุดห้วยแร้งเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 3321186----1518193ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100351500431023150043 วัดบางปรือห้วยแร้งเมืองตราดศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 2821036----1318168ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100361500221023150022 วัดแหลมกลัดแหลมกลัดเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 192766----958123ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100371500151023150015 บ้านคลองประทุนแหลมกลัดเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 44217061123--326113010ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
230100381500211023150021 วัดสะพานหินแหลมกลัดเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 3331066393--17812155ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230100391500071023150007 วัดอ่าวใหญ่อ่าวใหญ่เมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 222706----928123ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100401500031023150003 บ้านแหลมพร้าวอ่าวใหญ่เมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 743966----17091915ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100411500011023150001 ชุมชนวัดอ่าวช่ออ่าวใหญ่เมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 2821036----1318168ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100421500691023150069 อนุบาลวัดคลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 146652418----670242828ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
230100431500711023150071 บ้านคลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 43215561244--322122718ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
230100441500731023150073 บ้านเนินตาลคลองใหญ่คลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 36225210----288122425ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100451500761023150076 บ้านตาหนึกคลองใหญ่คลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 172646----818108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100461500751023150075 บ้านคลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 212876----1088146ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100471500771023150077 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)ไม้รูดคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 5931466873--292122410ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
230100481500781023150078 บ้านหนองม่วงไม้รูดคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 282756----1038135ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100491500791023150079 วัดห้วงโสมไม้รูดคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 233446----67972ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100501500701023150070 บ้านโขดทรายหาดเล็กคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 72365----43762ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100511500721023150072 บ้านคลองมะขามหาดเล็กคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 97432012----417162622ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
230100521500741023150074 บ้านหาดเล็กหาดเล็กคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 713886----1599186ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100531500441023150044 ชุมชนบ้านเขาสมิงเขาสมิงเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 87430212----389162411ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
230100551500641023150064 บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑)เขาสมิงเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 5622389----294112710ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100561500681023150068 วัดสลักท่าโสมเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 172556----72892ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100571500631023150063 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)ท่าโสมเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 263766----10291110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100581500651023150065 บ้านอ่างกะป่องท่าโสมเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 173616423--120121012ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100591500661023150066 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)ท่าโสมเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 4521396423--22611212ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
230100601500451023150045 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)ทุ่งนนทรีเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 262966----1228159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100621500501023150050 บ้านเกษมสุขเทพนิมิตเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 292886103--127111216ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230100631500511023150051 บ้านเจียรพัฒนาเทพนิมิตเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 71225910----330122819ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
230100641500531023150053 บ้านมณฑลเทพนิมิตเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 463976----1439162ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100651500561023150056 บ้านดอนสูงประณีตเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 10132268993--42614307ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
230100661500581023150058 วัดดินแดงประณีตเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 283446----72985ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100671500591023150059 วัดเสนาณรงค์ประณีตเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 243706----949104ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100681500611023150061 วัดประณีตประณีตเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 443886----1329159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100691500481023150048 วัดฆ้อวังตะเคียนเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 3721076533--19711184ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230100701500461023150046 บ้านโป่งวังตะเคียนเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 6732188503--335142416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
230100711500571023150057 บ้านหนองบัวสะตอเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 292896203--13811134ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230100721500601023150060 วัดตาพลายสะตอเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 303906343--154121316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230100731500621023150062 ชุมชนวัดแสนตุ้งแสนตุ้งเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 3821026393--179111615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230100741500671023150067 วัดท่าหาดแสนตุ้งเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 223526----74983ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100751500471023150047 บ้านห้วงพัฒนาแสนตุ้งเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 143526----66978ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100761500521023150052 บ้านเนินตะบกแสนตุ้งเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 6031356----1959225ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100771500551023150055 วัดพนมพริกแสนตุ้งเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 232806----1038138ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100791500861023150086 วัดช้างทูนช้างทูนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 7221626----2348295ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100801500931023150093 บ้านด่านชุมพลด่านชุมพลบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 192726----918116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100811500941023150094 บ้านปะเดาด่านชุมพลบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 3321016----1348175ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100821500961023150096 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลด่านชุมพลบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 4621506603--256112318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
230100831500971023150097 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีนนทรีย์บ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 342976----1318164ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100841500981023150098 บ้านสระใหญ่นนทรีย์บ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 3221076753--214111912ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
230100851500901023150090 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)นนทรีย์บ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 202876----1078133ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100861500831023150083 บ้านมะนาวบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 272716----988124ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100871500921023150092 บ้านคลองแอ่งบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 132746----878115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100891500811023150081 บ้านจัดสรรบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 153366303--8112713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100901500821023150082 บ้านปะอาบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 6831476763--291122416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
230100911500881023150088 ชุมชนบ้านตากแว้งบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 182836----1018137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100921500891023150089 ชุมชนวัดบ่อไร่บ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 31324212----273151817ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100931500911023150091 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์บ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 88433512----423162611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
230100941500871023150087 อัมพรจินตกานนท์หนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 4421236----1678214ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100951500801023150080 คีรีศรีสาครวิทยาหนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 5822317----28993214ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100961500841023150084 บ้านหนองบอนหนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 59219081075--356152416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
230100971501001023150100 บ้านคลองใหญ่คลองใหญ่แหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 4121526----19382411ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100981501011023150101 บ้านเนินดินแดงคลองใหญ่แหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 343616----959118ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101001501091023150109 วัดทองธรรมชาติ
#เรียนรวมทุกชั้น
คลองใหญ่แหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ --122----12263เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101011501021023150102 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 3221386----17082110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230101021501051023150105 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)บางปิดแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 243916583--17312145ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
230101041501081023150108 บ้านอ่าวตาลคู่
#เรียนรวมทุกชั้น
บางปิดแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ -----------2เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101061501111023150111 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)บางปิดแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 7531626----2379263ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230101071501041023150104 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลางแหลมงอบแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 112426----53875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101081501031023150103 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)แหลมงอบแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 42166----20834ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101091500991023150099 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)แหลมงอบแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 6032168----276112516ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230101101501131023150113 บ้านคลองเจ้าเกาะกูดเกาะกูดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 493966----1459166ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230101111501141023150114 บ้านอ่าวพร้าวเกาะกูดเกาะกูดศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกููด 112406----51863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101121501151023150115 อนุบาลเกาะกูดเกาะกูดเกาะกูดศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกููด 332956----1288169ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230101131501121023150112 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)เกาะหมากเกาะกูดศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกููด 151536----687107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101141501161023150116 บ้านคลองพร้าวเกาะช้างเกาะช้างศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 1487371121486--667252725ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
230101151501181023150118 อนุบาลเกาะช้างเกาะช้างเกาะช้างศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 5321326----1858235ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230101171501171023150117 บ้านบางเบ้าเกาะช้างใต้เกาะช้างศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 222676----898115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101181501201023150120 วัดวัชคามคชทวีปเกาะช้างใต้เกาะช้างศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 152586----73898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230101191501211023150121 วัดสลักเพชรเกาะช้างใต้เกาะช้างศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 3421076793--220112020ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3