สพป.ตราด. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
230100791500861023150086 วัดช้างทูนช้างทูนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง --3313917222512813312512612511626------------------------2348295ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100861500831023150083 บ้านมะนาวบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง --151121272141121819119191716------------------------988124ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100871500921023150092 บ้านคลองแอ่งบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง --716113213117110111114191746------------------------878115ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100891500811023150081 บ้านจัดสรรบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 31418115351816141617136651121131303----------------8112713ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100901500821023150082 บ้านปะอาบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 1612812416833612611712212312311476241321201763----------------291122416ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
230100941500871023150087 อัมพรจินตกานนท์หนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง --2511914421912112212312111711236------------------------1678214ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100951500801023150080 คีรีศรีสาครวิทยาหนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง --2912915823413513613515223912317------------------------28993214ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100961500841023150084 บ้านหนองบอนหนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง --33126159231121127132140239219082814623321075----------------356152416ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
Version.2022.1.KAOPUNHOT