สพป.ตราด. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
230100791500861023150086 วัดช้างทูนช้างทูนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 7221626----2348295ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100861500831023150083 บ้านมะนาวบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 272716----988124ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100871500921023150092 บ้านคลองแอ่งบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 132746----878115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100891500811023150081 บ้านจัดสรรบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 153366303--8112713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
230100901500821023150082 บ้านปะอาบ่อพลอยบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 6831476763--291122416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
230100941500871023150087 อัมพรจินตกานนท์หนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 4421236----1678214ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
230100951500801023150080 คีรีศรีสาครวิทยาหนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 5822317----28993214ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
230100961500841023150084 บ้านหนองบอนหนองบอนบ่อไร่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 59219081075--356152416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4